Garancija

Modovi (AIO, Pod, Box)

Garancija na navedene modove vrijedi 90 dana od datuma kupnje uz priloženi račun i kompletnu ambalažu proizvoda, te se odnosi isključivo na tvorničke greške.

Na uređajima i baterijama tokom korištenja moguće je oštećenje vanjskog sloja (boje), takvo oštećenje se smatra normalnim uslijed korištenja uređaja. Te stoga nismo u mogućnosti odobriti reklamaciju na tu vrstu oštećenja.

Litijske Li-Ion Baterije

Garancija na baterije vrijedi 1 radni dan od trena aktivacije uz priloženi račun, a odnosi se isključivo na tvorničke greške (dead on arrival – DOA, tj. ako ne radi otpočetka).

Oprema (Punjači i adapteri)

Garancija punjače i adaptere vrijedi 90 dana od datuma kupnje uz priloženi račun i kompletnu ambalažu proizvoda, a odnosi se isključivo na tvorničke greške.

Tankovi (Clearomizer, Atomizer, Cartomizer)

Garancija na kartomizere/clearomizere/atomizere vrijedi 1 radni dan od trena aktivacije uz priloženi račun, a odnosi se isključivo na tvorničke greške (dead on arrival – DOA, tj. ako ne radi otpočetka).

Grijači

Zamjenski grijači ne mogu biti vraćeni ni pod kojim uvjetima zbog sigurnosnih i higijenskih razloga.

E-Tekućina

E-tekućine i usnici ne mogu biti vraćeni ni pod kojim uvjetima zbog sigurnosnih i higijenskih razloga.

RBA/RDA/RTA

Garancija na RBA/RDA/RTA vrijedi 1 radni dan od trena aktivacije uz priloženi račun i cijelokupnu ambalažu, a odnosi se isključivo na tvorničke greške (dead on arrival – DOA, tj. ako ne radi otpočetka).